Vanwege re-integratiebureaus telt maar één ding; lieden zo snel geoorloofd alweer in het arbeidsproces laten... Bekijk bovendienWees bij iemand betreffende ons geëindigde WAO alert op ons desgewenst herlevend recht. Aangaande een herlevend WAO-recht is sprake als een arbeidsongeschiktheid in 5 jaar na beëindiging (of herziening) weer toeneemt v… Read More